A szerződés tartalmi részét közzétesszük azért, hogy annak aláírásakor tudja pontosan, hogy ki mit vállal a projektben.

1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Angol nyelv – köznapi és munkahelyi nyelvhasználat (kezdőtől KER A1-minimum szintig) elnevezésű, 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 104. (Csevegő Nyelvstúdió) helyszínen 80 óraszámban megvalósuló, K0024-P0003/106 HIR azonosító számú képzésben való részvételéhez támogatást nyújt, a felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően képzési díj címén 78400 Ft, azaz hetvennyolcezer-négyszáz forint összegben (továbbiakban együttesen: Támogatás).

2. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatott feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen szerződés szerinti képzési költség átutalása a képző Intézmény által a Támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történjen, tekintettel a Támogatás európai uniós finanszírozottságára is. Jelen Támogatást a TÁMOP-2.1.2-2012/12-1-2012-0001 azonosító számú, „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) keretében finanszírozza Támogató.

3. Támogatott hozzájárul, illetve engedélyezi Támogató számára, hogy a Támogatásra való jogosultságát, személyazonosságát Támogató vagy Támogató nevében eljáró meghatalmazottja ellenőrizze, szükség esetén személyi iratairól másolatokat készíthessen bármikor jelen jogviszony fennállása alatt.

4. Támogatott kijelenti, hogy a háttér informatikai rendszerben (HIR) megadott adatai a valóságnak megfelelő valódi adatok, továbbá, hogy jelen szerződés megkötése vonatkozásában saját jogán teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

5. Jelen szerződés hatálya a képzés alapján kiállításra, kerülő tanúsítvány átvétele napjáig tart. Amennyiben tanúsítvány nem kerül kiállításra (pl. a mértéken túli hiányzás miatt), Támogatott nem jogosult Támogatásra, ez esetben minden költséget és kárt Támogatott köteles viselni.

6. Támogatott kijelenti, hogy az informácós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően személyes adatainak kezeléséhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a HIR-ben feltöltött mindenkori dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011( XII.31) Kormányrendelet, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályai alkalmazandóak. Felek tudomásul veszik, hogy fentieket magukra nézve kötelezőnek fogadják el, tudomásul veszik, hogy a Szerződés, valamint ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8. Az ÁSZF egy példánya jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadásra került Támogatott részére. Az ÁSZF mindenkori hatályos verziója a Projekt Honlapján elérhető, mely mindenkor feltöltött dokumentumot fogadják el a Felek a mindenkor hatályos ÁSZF-nek, még akkor is jelen szerződéshez fizikailag nem került csatolásra.

9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződés a Képzőnél kerül kinyomtatásra a Felnőttképzési szerződés aláírása előtt, és az általa aláírt 4 példányt a Képző továbbítja aláírásra a Támogató felé. A Támogató által aláírt Szerződés 1 példányát a Képző juttatja vissza számára.

10. Támogatott kijelenti, hogy adatait, személyazonosságát az Intézmény ellenőrizte a Felnőttképzési szerződés megkötése során, és jelen szerződésben megadottakkal mindenben teljes mértékben megegyezik, melyért teljes felelősséggel tartozik Támogató felé.

11. Felek elfogadják a Projekt honlapján megtalálható mindenkori ÁSZF rendelkezéseit és a Fogalomtárban használt elnevezéseket és ezeket tekintik irányadóknak jelen jogviszonyukra.

12. Felek kapcsolattartásukra kikötik a Honlapon található HIR szerinti elérhetőségeket. Egyebekben kikötik a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 89.§ (3)-(10) bekezdésében foglaltakat.

13. Jelen szerződést a felek elolvasás és kölcsönös értelmezésük után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 4 példányban írták alá.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Ügyfélszolgálat: 0620/3648-763 Ha foglalt, visszahívjuk

Naptár
2023. december
h K s c p s v
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Rosszul működik az okos telefonja, vagy tabletje? Itt a megoldás:
TELEFON SZERVÍZ
20/9222-907 

Archívum